Scott Base staff walk along the pressure ridges outside Scott Base: November 2008