A corner of the kitchen of Scott's Hut, Cape Evans