Solar tracker sharing between thr Bruker 120M and Bruker 125HR